درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 89 تعطیلات: حیوانات خانگی

واژگان

حیوانات
Animales (los)
آیا شما سگ دارید؟
¿Tiene un perro?
من به گربه آلرژی دارم
Soy alérgica a los gatos
من یک پرنده دارم
Yo tengo un pájaro
خرگوش
Conejo (el)
مرغ
Gallina (la)
خروس
Gallo (el)
من اسبها را دوست دارم
A mí me gustan los caballos
جوجه
Pollo (el)
خوک
Puerco (el)