فارسی اسپانیایی درس 88 واژگان

اسپانیایی :: درس 88. تعطیلات: فعالیت های پایه

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

A mí me gusta jugar damas
من دوست دارم چکرز بازی کنم
Yo quiero jugar cartas
من می خواهم ورق بازی کنم
A mí no me gusta jugar ajedrez
من دوست ندارم شطرنج بازی کنم
Yo no necesito ir al restaurante
من لازم نیست به رستوران بروم
A mí me gusta volar cometas
من بادبادک بازی را دوست دارم
A mí no me gusta el alpinismo
من کوه نوردی را دوست ندارم
A mí me gusta montar en bicicleta
من دوچرخه سواری را دوست دارم
Yo no quiero jugar videojuegos
من نمی خواهم بازی های ویدئویی بازی کنم
A mí me gusta bailar
من رقصیدن را دوست دارم
A mí me gusta jugar
من بازی کردن را دوست دارم
Yo necesito regresar a la casa
من باید به خانه برگردم