درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 86 تعطیلات: چیزهایی که من می خواهم به انجام

واژگان

من عکس گرفتن را دوست دارم
A mí me gusta tomar fotos
من گیتار زدن را دوست دارم
A mí me gusta tocar la guitarra
من گره زدن را دوست ندارم
A mí no me gusta tejer
من نقاشی را دوست ندارم
A mí no me gusta pintar
من مطالعه را دوست دارم
A mí me gusta leer
من ساختن هواپیمای مدل را دوست ندارم
A mí no me gusta hacer aeromodelos
من گوش دادن به موسیقی را دوست دارم
A mí me gusta escuchar música
من جمع آوری تمبر را دوست دارم
A mí me gusta coleccionar estampillas
من دوست ندارم آواز بخوانم
A mí no me gusta cantar
من ترسیم را دوست دارم
A mí me gusta dibujar