فارسی اسپانیایی درس 86 واژگان

اسپانیایی :: درس 86. تعطیلات: چیزهایی که من می خواهم به انجام

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

A mí me gusta tomar fotos
من عکس گرفتن را دوست دارم
A mí me gusta tocar la guitarra
من گیتار زدن را دوست دارم
A mí no me gusta tejer
من گره زدن را دوست ندارم
A mí no me gusta pintar
من نقاشی را دوست ندارم
A mí me gusta leer
من مطالعه را دوست دارم
A mí no me gusta hacer aeromodelos
من ساختن هواپیمای مدل را دوست ندارم
A mí me gusta escuchar música
من گوش دادن به موسیقی را دوست دارم
A mí me gusta coleccionar estampillas
من جمع آوری تمبر را دوست دارم
A mí no me gusta cantar
من دوست ندارم آواز بخوانم
A mí me gusta dibujar
من ترسیم را دوست دارم