فارسی اسپانیایی درس 85 واژگان

اسپانیایی :: درس 85. ساحل: من می خواهم حمام آفتاب بگیرم

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

Yo quiero ir a practicar el esquí acuático
من می خواهم به اسکی روی آب بروم
Yo no quiero ir a pescar
من نمی خواهم به ماهیگیری بروم
Yo no quiero ir a nadar
من نمی خواهم به شنا بروم
Yo quiero ir al parque
من می خواهم به پارک بروم
Yo quiero ir al lago
من می خواهم به دریاچه بروم
Yo no quiero ir a acampar
من نمی خواهم به کمپینگ بروم
Yo no quiero ir en el barco de vela
من نمی خواهم به قایقرانی بروم
Yo quiero ir a navegar
من می خواهم به قایقرانی بروم
Yo quiero esquiar
من می خواهم اسکی کنم
Yo quiero viajar
من می خواهم به سفر بروم