فارسی اسپانیایی درس 83 واژگان

اسپانیایی :: درس 83. ساحل: برویم شنا

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

Agua (el)
آب
Piscina (la)
استخر
Salvavidas (el/la)
مامور نجات غریق
Tabla de surf (la)
تخته مخصوص اسکی روی آب
Esnórquel (el)
لوله مخصوص تنفس در زیر اب
Nadar con equipo de esnórquel
غواصی
Surfear
گشت و گذار
Nadar
شنا
Bucear
غواصی