فارسی اسپانیایی درس 80 واژگان

اسپانیایی :: درس 80. ساحل: حمام آفتاب

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

En la playa
در ساحل
Tomar el sol
حمام آفتاب گرفتن
Mar (el)
دریا
Ola (la)
موج
Arena (la)
شن
Puesta del sol (la)
غروب
Isla (la)
جزیره
Lago (el)
دریاچه
Océano (el)
اقیانوس
Puerto (el)
بندر
Bahía (la)
خلیج
Costa (la)
ساحل
Marea alta (la)
مد
Marea baja (la)
جزر
Toallas (las)
حوله