درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 80 ساحل: حمام آفتاب

واژگان

در ساحل
En la playa
حمام آفتاب گرفتن
Tomar el sol
دریا
Mar (el)
موج
Ola (la)
شن
Arena (la)
غروب
Puesta del sol (la)
جزیره
Isla (la)
دریاچه
Lago (el)
اقیانوس
Océano (el)
بندر
Puerto (el)
خلیج
Bahía (la)
ساحل
Costa (la)
مد
Marea alta (la)
جزر
Marea baja (la)
حوله
Toallas (las)