درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 79 غذایی: مقدار و ظروف

واژگان

بطری
Botella (la)
شیشه
Tarro (el)
قوطی
Lata (la)
جعبه
Caja (la)
کیسه
Saco (el)
کیف
Bolsa (la)
کمی بیشتر
Un poco más
بیشتر
Más
بخشی
Una ración
کمی
Un poquito
بیش از حد
Demasiado