فارسی اسپانیایی درس 78 واژگان

اسپانیایی :: درس 78. غذایی: چاشنی

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

Condimento (el)
چاشنی
Mostaza (la)
خردل
Salsa de tomate (la)
سوس گوجه فرنگی
Mayonesa (la)
مایونز
Aceite (el)
روغن
Vinagre (el)
سرکه
Necesita más sal
این نیاز به نمک بیشتر دارد
Harina (la)
آرد
Miel (la)
عسل
Mermelada (la)
مربا
Avena (la)
جو
Trigo (el)
گندم