فارسی اسپانیایی درس 77 واژگان

اسپانیایی :: درس 77. غذایی: غذاهای دریایی

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

Pescado (el)
ماهی
Mariscos (los)
حلزون صدف دار
Lubina (la)
بم
Salmón (el)
ماهی آزاد
Langosta (la)
خرچنگ دریایی
Cangrejo (el)
خرچنگ
Mejillón (el)
صدف دو کپه ای
Ostra (la)
صدف
Bacalao (el)
ماهی کاد
Almeja (la)
گوشت صدف
Camarón (el)
میگو
Atún (el)
ماهی تن
Trucha (la)
ماهی قزل آلا
Lenguado (el)
تنها
Tiburón (el)
کوسه ماهی