فارسی اسپانیایی درس 76 واژگان

اسپانیایی :: درس 76. غذایی: نوشیدنی و مواد غذایی

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

Café (el)
قهوه
Té (el)
چای
Soda (la)
نوشابه گازدار
Agua (el)
آب
Limonada (la)
لیموناد
Jugo de naranja (el)
آب پرتقال
Quiero un vaso de agua, por favor
یک لیوان آب لطفا
Papas fritas (las)
سیب زمینی سرخ کرده
Caramelo (el)
آبنبات
Chocolate (el)
شکلات
Chicle (el)
صمغ