فارسی اسپانیایی درس 75 واژگان

اسپانیایی :: درس 75. غذایی: نانوایی

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

No puedo comer azúcar
من شکر نمی توانم بخورم
Cereal (el)
غلات
Galleta (la)
شیرینی
Baguette (el)
باگت
Rosquilla (la)
دونات
Tarta (la)
شیرینی مربایی
Postre (el)
دسر
Pastel (el)
کیک
Tortilla (la)
نان ذرت مکزیکی
Sándwich (el)
ساندویچ