درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 75 غذایی: نانوایی

واژگان

من شکر نمی توانم بخورم
No puedo comer azúcar
غلات
Cereal (el)
شیرینی
Galleta (la)
باگت
Baguette (el)
دونات
Rosquilla (la)
شیرینی مربایی
Tarta (la)
دسر
Postre (el)
کیک
Pastel (el)
نان ذرت مکزیکی
Tortilla (la)
ساندویچ
Sándwich (el)