درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 74 غذایی: گوشت

واژگان

گوشت گاو
Carne de res (la)
گوشت گوساله
Carne de ternera (la)
ژامبون
Jamón (el)
جوجه
Pollo (el)
بوقلمون
Pavo (el)
اردک
Pato (el)
بیکن
Tocino (el)
هات داگ
Perro caliente(el)
همبرگر
Hamburguesa (la)
استیک
Bistec (el)
گوشت خوک
Carne de puerco (la)
فیله مینیون
Filet mignon (el),
سوسیس
Chorizo (el)
بره
Chuleta de cordero (la)
گوشت خوک ریز شده
Chuleta de cerdo (la)