فارسی اسپانیایی درس 73 واژگان

اسپانیایی :: درس 73. غذایی: فراورده های لبنی

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

Productos lácteos (los)
فراورده های لبنی
Leche (la)
شیر
Helado (el)
بستنی
Mantequilla (la)
کره
Queso (el)
پنیر
Crema (la)
خامه
Congelados (los)
مواد غذایی منجمد
Yogur (el)
ماست
Huevos (los)
تخم مرغ