درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 72 غذا: سبزیجات بشتر

واژگان

قارچ
Champiñóns (los)
قارچ
Hongos (los)
کاهو
Lechuga (la)
ذرت
Maíz (el)
سیب زمینی
Papas (las)
گوجه فرنگی
Tomate (el)
هویج
Zanahoria (la)
بارهنگ
Plátano (el)
برنج
Arroz (el)