درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 68 رستوران: پرداخت

واژگان

خوردن
Comer
نوشیدن
Beber
آیا من می توانم با مدیر صحبت می کنند؟
¿Puedo hablar con el gerente?
این چیست؟
¿Qué es esto?
صورتحساب
Cuenta (la)
انعام
Propina (la)
آیا می توانم با کارت اعتباری پرداخت کنم؟
¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?
چقدر من به شما بدهکار هستم؟
¿Cuánto le debo?
صورتحساب ، لطفا
La cuenta, por favor
آیا کارت اعتباری دیگری دارید؟
¿Tiene otra tarjeta de crédito?
لطفاً رسید به من بدهید
Yo necesito un recibo
دستشویی کجاست؟
¿Dónde está el baño?
خروج
Salida (la)
ورود
Entrada (la)
با تشکر از خدمات خوب شما
Gracias por el buen servicio