فارسی اسپانیایی درس 66 واژگان

اسپانیایی :: درس 66. رستوران: آماده سازی مواد غذایی

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

¿Cómo se prepara eso?
چگونه این آماده شده است؟
Al horno
پخته
A la parrilla
بریانی شده
Asado
کبابی
Frito
سرخ کرده
Salteado
سرخ کرده
Tostado
تست
Al vapor
بخار پز شده
Picado
قطعه قطعه شده
Esto está quemado
این سوخته است
Desayuno (el)
صبحانه
Almuerzo (el)
ناهار
Cena (la)
شام
Merienda (la)
خوراک سرپایی
Estoy a régimen
من در یک رژیم غذایی هستم
Soy vegetariano
من گیاه خوار هستم
Yo no como carne
من گوشت نمی خورم
Yo soy alérgico a las nueces
من به آجیل حساسیت دارم