فارسی اسپانیایی درس 64 واژگان

اسپانیایی :: درس 64. رستوران: سفارش غذا

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

La carne está cruda
گوشت خام است.
A mí me gusta poco cocido
آن را کم پخته می خواهم
A mí me gusta término medio
آن را نیم پخته می خواهم
Bien cocido
خوب پخته شود
Quiero probar un plato típico de la región
من می خواهم یک غذای محلی را امتحان کنم
Yo tengo alergias a diferente comidas
من به غذاهای مختلف آلرژی دارم
¿Qué ingredientes tiene?
مواد تشکیل دهنده آن چیست؟
¿Qué tipo de carne tiene?
چه نوع گوشتی دارید؟