فارسی اسپانیایی درس 63 واژگان

اسپانیایی :: درس 63. رستوران: سر میز

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

Bebida (la)
نوشابه
Con hielo por favor
با یخ
Cuchara (la)
قاشق
Cuchillo (el)
چاقو
Tenedor (el)
چنگال
Vaso (el)
لیوان
Plato (el)
بشقاب
Platillo (el)
نعلبکی
Taza (la)
فنجان
Necesito una servilleta
من نیاز به یک دستمال سفره دارم
No quiero pimienta
من فلفل را نمی خواهم
Pimentero (el)
فلفل دان
¿Me pasa la sal?
آیا می توانید نمکدان را به من بدهید؟
Salero (el)
نمکدان