درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 62 رستوران: پیدا کردن یک رستوران

واژگان

کجا یک رستوران خوب وجود دارد؟
¿Dónde hay un buen restaurante?
ما نیاز به یک میز چهار نفره داریم.
Necesitamos una mesa para cuatro
من می خواهم یک میز برای دو نفر رزرو کنم
Quisiera reservar una mesa para dos
پیشخدمت مرد
Mesero (el)
پیشخدمت خانم
Mesera (la)
پیشخدت آقا
Camarero (el)
پیشخدمت خانم
Camarera (la)
ممکن است منو را ببینم؟
¿Puedo ver el menú?
چه چیزی را پیشنهاد می کنید؟
¿Qué me recomienda?
شامل چه چیزی است؟
¿Qué está incluido?
آیا با سالاد می آید؟
¿Viene con ensalada?
سوپ روز چیست؟
¿Cuál es la sopa del día?
فوق العاده امروز چه هستند؟
¿Cuáles son los platos del día?
چه چیزی میل دارید بخورید؟
¿Qué le gustaría comer?
دسر روز
El postre del día