فارسی اسپانیایی درس 62 واژگان

اسپانیایی :: درس 62. رستوران: پیدا کردن یک رستوران

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

¿Dónde hay un buen restaurante?
کجا یک رستوران خوب وجود دارد؟
Necesitamos una mesa para cuatro
ما نیاز به یک میز چهار نفره داریم.
Quisiera reservar una mesa para dos
من می خواهم یک میز برای دو نفر رزرو کنم
Mesero (el)
پیشخدمت مرد
Mesera (la)
پیشخدمت خانم
Camarero (el)
پیشخدت آقا
Camarera (la)
پیشخدمت خانم
¿Puedo ver el menú?
ممکن است منو را ببینم؟
¿Qué me recomienda?
چه چیزی را پیشنهاد می کنید؟
¿Qué está incluido?
شامل چه چیزی است؟
¿Viene con ensalada?
آیا با سالاد می آید؟
¿Cuál es la sopa del día?
سوپ روز چیست؟
¿Cuáles son los platos del día?
فوق العاده امروز چه هستند؟
¿Qué le gustaría comer?
چه چیزی میل دارید بخورید؟
El postre del día
دسر روز