فارسی اسپانیایی درس 61 واژگان

اسپانیایی :: درس 61. خرید: فروش

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

Yo estoy buscando collares
من به دنبال یک گردنبند می گردم
¿Hay rebajas?
آیا فروش دارید؟
Voy a pagar al contado
می خواهم نقداً بپردازم.
¿Me lo pueden guardar?
می توانید آن را برای من نگه دارید؟
¿Toman tarjetas de crédito?
آیا کارت اعتباری قبول می کنید؟
Me gustaría cambiar esto
می خواهم آنرا عوض کنم.
¿Puedo devolverlo?
میتوانم آن را برگردانم؟
Abierto
باز
Cerrado
بسته
Cerrado al mediodía
برای ناهار تعطیل است
Recibo (el)
رسید
Defectuoso
معیوب
Roto
شکسته
Salida (la)
خروج
Entrada (la)
ورود
Vendedor (el)
فروشنده
¿A qué hora cierra la tienda?
فروشگاه چه زمانی تعطیل می شود؟