درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 58 خرید: پوشاک

واژگان

من لباس اندازه بزرگ می پوشم
Uso una talla grande
متوسط
Mediano
کوچک
Pequeño
آیا اندازه بزرگتر دارید؟
¿Tiene usted una talla más grande?
آیا اندازه کوچکتر دارید؟
¿Tiene usted una talla más pequeña?
این خیلی تنگ است
Esto me queda apretado
این اندازه من است
Me queda bien
از کجا می توانم یک دست حوله حمام پیدا کنم؟
¿Dónde puedo conseguir un traje de baño?
لباس
Ropa (la)
بلوز
Blusa (la)
پیراهن
Vestido (el)
شورت
Pantalones cortos (los)
من آن را می خرم
Yo lo compro
من این پیراهن را دوست دارم
A mi me gusta esta camisa