فارسی اسپانیایی درس 56 واژگان

اسپانیایی :: درس 56. گشت و گذار: مکانها

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

Volcán (el)
آتشفشان
Cañón (el)
دره عمیق و باریک
Bosque (el)
جنگل
Sierra (la)
رشته کوه
Selva (la)
جنگل
Río (el)
رودخانه
Península (la)
شبه جزیره
Playa (la)
ساحل
Pantano (el)
مرداب
Montaña (la)
کوه
Loma (la)
تپه
Lago (el)
دریاچه
Desierto (el)
بیابان
Cascada (la)
آبشار