درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 56 گشت و گذار: مکانها

واژگان

آتشفشان
Volcán (el)
دره عمیق و باریک
Cañón (el)
جنگل
Bosque (el)
رشته کوه
Sierra (la)
جنگل
Selva (la)
رودخانه
Río (el)
شبه جزیره
Península (la)
ساحل
Playa (la)
مرداب
Pantano (el)
کوه
Montaña (la)
تپه
Loma (la)
دریاچه
Lago (el)
بیابان
Desierto (el)
آبشار
Cascada (la)