فارسی اسپانیایی درس 55 واژگان

اسپانیایی :: درس 55. در اطراف شهر: حمل و نقل

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

Yo necesito un taxi
من نیاز به یک تاکسی دارم
¿Cuánto cuesta el viaje?
کرایه چقدر است؟
Tráfico (el)
ترافیک
Helicóptero (el)
هلی کوپتر
Avión (el)
هواپیما
Tren (el)
قطار
Estación del metro (la)
ایستگاه مترو
Barco (el)
قایق
Bicicleta (la)
دوچرخه
Camión (el)
کامیون
Carro (el)
اتومبیل
Autobús (el)
اتوبوس
Estacionamiento (el)
گاراژ پارکینگ
Parquímetro (el)
پارکومتر