درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 54 در اطراف شهر: در بار

واژگان

آیا من می توانم برای شما یک نوشیدنی بخرم؟
¿Puedo comprarle una bebida?
آیا ورودیه باید بپردازم؟
¿Hay qué pagar la entrada?
آبجو، لطفا
Una cerveza por favor
من یک لیوان شراب قرمز می خواهم
Quiero un vaso de vino rojo
چه نوع از آبجو؟
¿Qué tipo de cerveza?
شراب سفید
Vino blanco
من نیاز به یک نوشیدنی دارم
Necesito un trago
آیا می خواهید برقصید؟
¿Quieres bailar?
بله، میخواهم برقصم
Si, quiero bailar
من نمی خواهم برقصم
No quiero bailar
من نگران هستم
Estoy preocupado
من نمی توانم پدرم را پیدا کنم
No puedo encontrar a mi papá
من گم شده ام
Estoy perdido
لطفا برای من صبرکنید
Espéreme, por favor
من به پلیس نیاز دارم
Yo necesito a la policía
کمک!
¡Socorro!