درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 52 در اطراف شهر: کجا است؟

واژگان

ایستگاه اتوبوس کجاست؟
¿Dónde está la parada de autobuses?
توقف بعدی کجاست؟
¿Cuál es la próxima parada?
آیا این توقف من است؟
¿Es ésta mi parada?
ببخشید، من باید اینجا پیاده شوم
Con permiso. Me tengo que bajar aquí
موزه کجاست؟
¿Dónde está el museo?
تلفن عمومی
Teléfono público
راهنمای تلفن وجود دارد؟
¿Hay una guía telefónica?
آیا شما مجلات به زبان انگلیسی می فروشید؟
¿Vende usted revistas en inglés?
چه زمانی فیلم شروع می شود؟
¿Cuándo empieza la película?
لطفاً 4 بلیط بدهید
Quiero cuatro entradas, por favor
آیا این فیلم به زبان انگلیسی است؟
¿Es la película en inglés?
ذرت بو داده
Palomitas (las)
از کجا می توانم یک داروخانه پیدا کنم؟
¿Dónde encuentro una farmacia?
قسمت مرکزی شهر
Centro (el)