فارسی اسپانیایی درس 51 واژگان

اسپانیایی :: درس 51. در اطراف شهر: اماکن

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

En la ciudad
در شهر
Capital (la)
پایتخت
Oficina de correos (la)
اداره پست
Mercado (el)
بازار
Panadería (la)
نانوایی
Librería (la)
کتابفروشی
Farmacia (la)
داروخانه
Parque (el)
پارک
Restaurante (el)
رستوران
Cine (el)
سینما
Bar (el)
بار
Banco (el)
بانک
Hospital (el)
بیمارستان
Iglesia (la)
کلیسا