فارسی اسپانیایی درس 49 واژگان

اسپانیایی :: درس 49. هتل: زمان رفتن

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

Necesito alquilar un carro
من باید یک ماشین کرایه کنم
Me gusta el balcón
من بالکن را دوست دارم
Necesito un botones
من نیاز به یک پیشخدمت دارم
Estoy listo a desocupar el cuarto
من برای تخلیه اتاق حاضرم
Me gustó mi visita
من از اقامتم لذت بردم
Este hotel es muy bonito
این هتل زیبا است
Su personal es muy bueno
کارکنان شما یی نظیر هستند
Yo los voy a recomendar
من به شما توصیه خواهم کرد
Gracias por todo
ممنون از شما برای همه چیز