درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 49 هتل: زمان رفتن

واژگان

من باید یک ماشین کرایه کنم
Necesito alquilar un carro
من بالکن را دوست دارم
Me gusta el balcón
من نیاز به یک پیشخدمت دارم
Necesito un botones
من برای تخلیه اتاق حاضرم
Estoy listo a desocupar el cuarto
من از اقامتم لذت بردم
Me gustó mi visita
این هتل زیبا است
Este hotel es muy bonito
کارکنان شما یی نظیر هستند
Su personal es muy bueno
من به شما توصیه خواهم کرد
Yo los voy a recomendar
ممنون از شما برای همه چیز
Gracias por todo