فارسی اسپانیایی درس 48 واژگان

اسپانیایی :: درس 48. هتل: رزرو اتاق در هتل

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

¿Puede recomendarme un hotel económico?
آیا می توانید یک هتل ارزان قیمت پیشنهاد کنید؟
¿Cuánto cuesta la noche?
هزینه آن شبی چقدر است؟
Necesito quedarme tres semanas
من برای سه هفته اقامت می کنم
¿Cuánto cuesta por semana?
هزینه هر هفته چقدر است؟
¿Tiene cuartos libres?
آیا اتاق در دسترس است؟
¿Tiene piscina?
آیا یک استخر به شما داشته باشد؟
¿Dónde está la piscina?
استخر کجاست؟
¿Puedo ver el cuarto?
ممکن است اتاق را ببینم؟
¿Hay algo más económico?
آیا چیزی ارزان تر وجود دارد؟
¿Tienen restaurante?
آیا رستوران دارید؟