درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 47 هتل: ضرورت ها

واژگان

آسانسور کجاست؟
¿Dónde está el ascensor?
من باید با مدیر صحبت کنم
Necesito hablar con el gerente
دوش کار نمی کند
La ducha no funciona
این اتاق هیچ پتو ندارد
El cuarto no tiene mantas
آیا می توانید برای من یک بالش دیگر بیاورید؟
¿Puede traerme otra almohada?
اتاق ما تمیز نشده است
No han limpiado nuestro cuarto
ما به حوله استخر نیاز داریم
Necesitamos toallas para la piscina
هیچ آب گرم وجود دارد
No hay agua caliente
من این اتاق را دوست ندارم
No me gusta este cuarto
ما نیاز به یک اتاق مجهز به تهویه مطبوع داریم
Necesitamos un cuarto con aire acondicionado
من رزرو ندارم
No tengo una reservación