درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 45 سفر: رسیدن به مقصد شما

واژگان

خوش آمدید
Bienvenidos
این گذرنامه من است
Aquí está mi pasaporte
آیا چیزی برای اظهار دارید؟
¿Tiene algo que declarar?
بله، من چیزی برای اظهاردارم
Sí, tengo algo que declarar
نه، من چیزی برای اظهار ندارم
No, tengo nada que declarar
من برای کسب و کار به اینجا آمده ام
Estoy aquí de negocios
من برای تعطیلات به اینجا آمده ام
Estoy aquí de vacaciones
من یک هفته در اینجا خواهم بود
Estaré aquí una semana
از کجا می توانم چمدانم را بگیرم؟
¿Dónde puedo reclamar mi equipaje?
گمرک کجاست؟
¿Dónde está la aduana?
آیا می توانید برای حمل چمدان ها به من کمک کنید ؟
¿Por favor, me puede ayudar con las maletas?
آیا می توانم فرم شکایت چمدان گم شده شما را ببینم؟
¿Me permite ver el tiquete de las maletas?