فارسی اسپانیایی درس 41 واژگان

اسپانیایی :: درس 41. سفر: در هواپیما

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

Compartimiento de equipaje (el)
محفظه توشه
Mesita auxiliar (la)
سینی
Pasillo (el)
راهرو
Fila (la)
ردیف
Asiento (el)
صندلی
Almohada (la)
بالش
Audifonos (los)
هدفون و هدست
Cinturón (el)
کمربند ایمنی
Altitud (la)
ارتفاع
Salida de emergencia (la)
خروج اضطراری
Chaleco salvavidas (el)
جلیقه نجات
Ala (el)
بال
Cola (la)
دم