درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 41 سفر: در هواپیما

واژگان

محفظه توشه
Compartimiento de equipaje (el)
سینی
Mesita auxiliar (la)
راهرو
Pasillo (el)
ردیف
Fila (la)
صندلی
Asiento (el)
بالش
Almohada (la)
هدفون و هدست
Audifonos (los)
کمربند ایمنی
Cinturón (el)
ارتفاع
Altitud (la)
خروج اضطراری
Salida de emergencia (la)
جلیقه نجات
Chaleco salvavidas (el)
بال
Ala (el)
دم
Cola (la)