درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 39 بدن: پایین تنه

واژگان

مفصل ران
Cadera (la)
ران
Muslo (el)
سرین
Trasero (el)
پا
Pie (el)
پا
Pierna (la)
زانو
Rodilla (la)
مچ پا
Tobillo (el)
ماهیچه ساق پا
Pantorrilla (la)
پاشنه
Talón (el)
انگشتان پا
Dedos del pie (los)