درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 37 بدن: چهره

واژگان

گوش
Oreja (la)
دهان
Boca (la)
دندانها
Dientes (los)
زبان
Lengua (la)
لب ها
Labios (los)
فک
Mandíbula (la)
چانه
Barbilla (la)
گردن
Cuello (el)
گلو
Garganta (la)