درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 36 بدن: سر

واژگان

قسمتهای بدن
Partes del cuerpo
سر
Cabeza (la)
مو
Pelo (el)
چهره
Cara (la)
پیشانی
Frente (la)
ابرو
Ceja (la)
مژگان
Pestañas (las)
چشم
Ojo (el)
بینی
Nariz (la)
گونه
Mejilla (la)
گوش
Oído (el)