درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 32 متضاد: سرد / گرم

واژگان

سرد
Frío
داغ
Caliente
روشن
Claro
تاریک
Oscuro
بد
Malo
خوب
Bueno
تنها
Solo
با هم
Juntos
خیس
Mojado
خشک
Seco
با
Con
بدون
Sin