درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 30 متضاد: بزرگ / کوچک

واژگان

بزرگ
Grande
کوچک
Pequeño
بلند
Alto
کوتاه
Bajo
جوان
Joven
پیر
Viejo
لاغر
Flaco
چاق
Gordo
بالا
Arriba
پایین
Abajo
سوال
Pregunta
پاسخ
Respuesta