درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 25 زمان: ماههای سال

واژگان

ماههای سال
Los meses del año
ژانویه
Enero
فوریه
Febrero
مارس
Marzo
آوریل
Abril
مه
Mayo
ژوئن
Junio
جولای
Julio
اوت
Agosto
سپتامبر
Septiembre
اکتبر
Octubre
نوامبر
Noviembre
دسامبر
Diciembre