درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 24 زمان: روزهای هفته

واژگان

روزهای هفته
Los días de la semana
دوشنبه
Lunes
سه شنبه
Martes
چهارشنبه
Miércoles
پنج شنبه
Jueves
جمعه
Viernes
شنبه
Sábado
یکشنبه
Domingo
دیروز
Ayer
امروز
Hoy
فردا
Mañana