درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 22 مردم: دختران و پسران

واژگان

پسر
Niño (el)
دختر
Niña (la)
زن
Mujer (la)
مرد
Hombre (el)
دوست پسر
Novio (el)
دوست دختر
Novia (la)
دخترخاله/دخترعمو/دختر دائی/دختر عمه
Prima (la)
پسرخاله/پسرعمو/پسردائی/پسرعمه
Primo (el)
عمه/خاله
Tía (la)
دایی/عمو
Tío (el)
زن
Esposa (la)
شوهر
Esposo (el)