فارسی اسپانیایی درس 21 واژگان

اسپانیایی :: درس 21. مردم: روابط خانوادگی

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

Madrastra (la)
نامادری
Padrastro (el)
ناپدری
Hermanastra (la)
ناخواهری
Hermanastro (el)
نابرادری
Suegro (el)
پدر شوهر/پدرزن
Suegra (la)
مادر شوهر/مادر زن
Cuñado (el)
برادر شوهر/برادر زن
Cuñada (la)
خواهر شوهر/خواهر زن