درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 21 مردم: روابط خانوادگی

واژگان

نامادری
Madrastra (la)
ناپدری
Padrastro (el)
ناخواهری
Hermanastra (la)
نابرادری
Hermanastro (el)
پدر شوهر/پدرزن
Suegro (el)
مادر شوهر/مادر زن
Suegra (la)
برادر شوهر/برادر زن
Cuñado (el)
خواهر شوهر/خواهر زن
Cuñada (la)