درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 17 راهنمایی: پایین سالن

واژگان

مستقیم
Recto
پشت سر
Atrás
در مقابل
Al frente
در داخل
Adentro
خارج از
Afuera
اینجا
Aquí
آنجا
Allá
در امتداد دیوار
A lo largo de la pared
در اطراف گوشه
A la vuelta de la esquina
بر میز
En el escritorio
در خط
En la fila
طبقه پایین
Abajo
طبقه بالا
Arriba
پایین سالن
Al fondo del pasillo