درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 6 شروع: سوالات کوتاه

واژگان

چه موقع ؟
¿Cuándo?
کجا؟
¿Dónde?
کدام یک؟
¿Cuál?
چه کسی؟
¿Quién?
مال چه کسی؟
¿De quién?
چرا؟
¿Por qué?
چیست؟
¿Qué?
چگونه؟
¿Cómo?
چه مدت؟
¿Cuánto tiempo?
چقدر؟
¿Cuánto?
آیا دارید؟
¿Tiene?
به چه کسی؟
¿A quién?
با چه؟
¿Con qué?