درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

اسپانیایی :: درس 4 شروع: لطفا و با تشکر از شما

واژگان

لطفاً
Por favor
ممنون از شما
Gracias
قابلی ندارد
De nada
سلامت باشید
Salud
تولدت مبارک
Feliz cumpleaños
تبریک
Felicitaciones
موفق باشید
Buena suerte
نام شما چیست؟
¿Cómo se llama?
اسم من ماریا است
Me llamo María
ببخشید، من نام شما را نشنیدم
Perdón, no escuché su nombre
از ملاقات شما خوشبختم
Mucho gusto
اهل کجا هستید؟
¿De dónde es usted?
من از نیویورک هستم
Soy de Nueva York