فارسی اسپانیایی درس 1 واژگان

اسپانیایی :: درس 1. شروع: سلام

loading

واژگان :: اسپانیایی فارسی

Hola
سلام
Buenos días
صبح به خیر
Buenas tardes
عصر به خیر
Buenas noches
عصر به خیر
Buenas noches
شب به خیر
¿Cómo está?
حال شما چطور است؟
Bien, gracias
خوب، ممنون از شما
¿Y usted?
و شما؟
Bienvenidos
خوش آمدید
Es un día bonito
روز زیبایی است
Tenga un buen día
روز خوبی داشته باشید
Adiós
خداحافظ
Hasta luego
بعداً می بینمت
Hasta mañana
شما را فردا می بینم
Perdón
ببخشید
¿Puedo ayudarle?
میتوانم به شما کمک کنم؟