درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ترکی :: درس 107 کامپیوتر: قطعات

واژگان

صفحه کلید
Klavye
دکمه
Düğme
کامپیوتر لپ تاپ
Dizüstü bilgisayar
دکمه ماوس
Fare düğmesi
ماوس
Fare
پایگاه داده
Veritabanı
تخته کوچکی که گیره هایی برای نگاه داشتن کاغذ دارد
Pano