درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ترکی :: درس 97 دفتر مرکزی: تجهیزات

واژگان

دستگاه فکس
Faks makinesi
دستگاه فتوکپی
Fotokopi makinesi
تلفن
Telefon
ماشین تحریر
Daktilo
پروژکتور
Projektör
کامپیوتر
Bilgisayar
پرده
Ekran
آیا چاپگر کار می کند؟
Yazıcı çalışıyor mu?
دیسک
Disk
ماشین حساب
Hesap makinesi