درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ترکی :: درس 96 دکتر: کمک

واژگان

دو قرص در روز
Günde iki hap alın
آیا شما پرستار هستید؟
Hemşire siz misiniz?
آیا جدی است؟
Ciddi mi?
آیا دکتر هست؟
Doktor içeride mi?
من نمی دانم بیماری من چیست
Bende ne olduğunu bilmiyorum
من عینکم را گم کرده ام
Gözlüklerimi kaybettim
آیا می توانید همین الان یکی دیگر به من بدهید؟
Bunları hemen değiştirebilir misiniz?
آیا نسخه نیاز دارم؟
Bana reçete gerekiyor mu?
آیا داروخانه در این نزدیکی هست؟
Yakında eczane var mı?
من به چیزی برای سرماخوردگی نیاز دارم
Soğuk algınlığı için bir şeye ihtiyacım var
با تشکر از شما برای کمک شما
Yardımınız için teşekkür ederim
چقدر من به شما بدهکار هستم؟
Size ne kadar borcum var?