درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ترکی :: درس 86 تعطیلات: چیزهایی که من می خواهم به انجام

واژگان

من عکس گرفتن را دوست دارم
Fotoğraf çekmeyi severim
من گیتار زدن را دوست دارم
Gitar çalmaktan hoşlanırım
من گره زدن را دوست ندارم
Örgü örmeyi sevmem
من نقاشی را دوست ندارم
Resim yapmayı sevmem
من مطالعه را دوست دارم
Okumayı severim
من ساختن هواپیمای مدل را دوست ندارم
Model uçak yapmaktan hoşlanmam
من گوش دادن به موسیقی را دوست دارم
Müzik dinlemeyi severim
من جمع آوری تمبر را دوست دارم
Pul biriktirmeyi severim
من دوست ندارم آواز بخوانم
Şarkı söylemeyi sevmem
من ترسیم را دوست دارم
Resim yapmayı severim