درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ترکی :: درس 80 ساحل: حمام آفتاب

واژگان

در ساحل
Plajda
حمام آفتاب گرفتن
Güneşlenmek
دریا
Deniz
موج
Dalga
شن
Kum
غروب
Gün batımı
جزیره
Ada
دریاچه
Göl
اقیانوس
Okyanus
بندر
Liman
خلیج
Koy
ساحل
Sahil
مد
Med
جزر
Cezir
حوله
Havlular