درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ترکی :: درس 79 غذایی: مقدار و ظروف

واژگان

بطری
Şişe
شیشه
Kavanoz
قوطی
Teneke kutu
جعبه
Karton kutu
کیسه
Torba
کیف
Çanta
کمی بیشتر
Biraz daha
بیشتر
Daha fazla
بخشی
Bir porsiyon
کمی
Biraz
بیش از حد
Çok fazla